Tiếp tục có b.i.ế.n ở Seattle, Cđ người Việt ở Washington b,à,ng h,o,à,ng

Tiếp tục có b.i.ế.n ở Seattle, Cđ người Việt ở Washington b,à,ng h,o,à,ng
#donatesharing
Xin trân trọng cảm ơn quý vị đã nhấn ĐĂNG KÝ và THÍCH kênh: https://goo.gl/eOgxIj

Donate – Sharing Channel https://www.youtube.com/c/DONATESHARING

Doing something out of charity!
Sharing that you have!
(donate, sharing, news, breaking news, nguoi viet, vietnamese, vietnameses life, cong dong nguoi viet, viet kieu, vietnamese in usa, tin tuc, life experiences, education)
https://goo.gl/eOgxIj

xin quý vị vui lòng liên lạc qua email của kênh: [email protected]

Xin chân thành cảm ơn tấm lòng của quý vị!

More info on Tiếp tục có b.i.ế.n ở Seattle, Cđ người Việt ở Washington b,à,ng h,o,à,ng

Leave a Comment