TD làm Model cho Fashion Show @ Snoqualmie Casino, Seattle WA 08/23/2015.
Vừa đi hát vừa còn được làm Model cho Fashion Show trong cuộc thi Hoa hậu phu nhân nhân ái do TT Mưa Rừng thực hiện.

More info on Fashion Show @ Snoqualmie Casino, Seattle WA.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *